dimarts, 2 de desembre de 2008

ICONOGRAFIA
-Què és un simbol?

Un simbol és la representació perceptible d’una realitat,
amb trets associats per una convenció socialment acceptada Els símbols són pictografías amb significat propi. Molts grups tenen símbols que els representen; existeixen símbols referents a diverses associacions culturals: artístiques, religioses, polítiques, comercials, esportives...
Aquesta foto representa els diferents simbols que hi ha al món per referir-se al metro.-Què és una icona?
És una paraula que prové del grec( eikon), i significa imatge. És una imatge, cuadre o representació, que substitueix l’objecte mitjançant el seu significat o representació.-Què és un signe?
A
quest terme pot utilitzar-se per referir-se als següents articles:

1. Signe lingüístic : és la clase de associació més important en la comunicació humana.

2. Signe clínic: és qualsevol manifestació d’una enfermetat o alteració de la salut.

3. Signe: element que transmeteix ideas culturals prealfabetitzades.- Què és la iconografia religiosa?

A traves de l’història, les religions han fet un us continu de les imatges, ja siguin bidimensionals o tridimensionals. Algunes, com el hinduisme, poseeixen una iconografía abundant, mentres que, com en l’islamisme, es limiten severament a l’us de representacions visuals.ART DEL RENAIXEMENT


Renaixement és el nom donat a l'ampli moviment de revitalització cultural que es va produir en Europa Occidental en els segles XV i XVI. El renaixement es fuit de la difusió de les idees de l'humanisme, que van determinar una nova concepcio de l'home i el món i potèncien l'interès per les arts, la política i les ciències, cambiant el teocentrisme medieval per l'antropocentrisme renaixntista.

L’art del renaixement comença coincidint amb l’inici del món modern.

El seu començament no va ser sobtat, sino que va apareixer com una evolució del romànic. Emmarcat en el context històric de l’humanisme, la contrarreforma i la reforma catòlica, aquest fets religiosos i filosòfics van influenciar d’una forma directa les diferents formes que va donar el renaixement. Es distingeixen dos segles en aquest estil, el Quattrocento i el Cinquecento (segle XV i XVI).

Un gran practicant del renaixement, Donato d'Angelo Bramante va contruir la basílica de Sant Pere del Vaticà.

ART GÒTIC


L'art gòtic és l'estil predominant a la Baixa edat mitjana europea, entre els segles XII i XIV. Va neixer a França, en edificar-se allà l'Abadia reial de Sant Dennis per l'abat Suger.

Les primeres catedrals gòtiques es comencen a construir a l'illa de França, i després, al segle XIII, el nou estil adopta un caràcter més internacional, al expandir-se pel Sacre Imperi, Anglaterra, els regnes de la Península Ibèrica i de forma més autòctona cap a territoris que avui dia formen Itàlia.

L’art gòtic és un estil artístic que es va desenvolupar a l'Europa occidental des del segle XIII fins a la implantació del Renaixement.

L'arquitecte gòtic organitza una estructura que li permet, mitjançant la utilització de la tècnica, emprar la llum transfigurada, que desmaterialitza els elements de l'edifici, aconseguint unes sensacions d'elevació i ingravidesa. Estava ple de finestres i vitralls de colors.

Les innovacions que aquest art va introduir són les següents:

- Arquitectura: l'arc ogival, els florons, els vitralls i la propensió a la verticalitat, amb naus àmplies i esveltes; que respón a les ganes d'unir-se amb Dèu que tenien els artistes.

- Pintura: major realisme del retrat, abandonant la perspectiva totalment plana i augmentant el nombre de pigments utilitzats.

- Escultura: es comença a treballar amb les corbes i el contacte entre les parts de les figures. Els temes generals són sobretot religiosos, propi d'una època encara molt marcada pel teocentrisme.

ART ROMÀNIC


L'art romànic es va desenvolupar desde el segle X fins al segle XIII a l'Europa Occidental. Aquest art, presenta influències romanes i de noves tendències aparegudes a Llombardia que havien anat experimentant amb noves formes i estructures; també mostra assimilacions de modalitats orientals. Es va estendre molt ràpidament per totes les cultures europees mediterrànies.

Al començament, aquest estil era molt funcional, es feia un gran ús de pedra trencada. S'utilitzava la volta de canó, sense cap ornamentació ni obertura; escasses finestres de doble esqueixada i els arcs de mig punt.

Ja cap a finals del segle XI es produeixen canvis remarcables, com les primeres realitzacions en pedra polida, l'ornamentació escultòrica de finestres, portals i capitells.

Després, cap al segle XII, esclata la construcció de les grans obres del romànic, amb pintures murals, l'enlairament de grans campanars, claustres, etc.


QUÈ SÓN ELS PROJECTES MAV?

És un projecte audiovisual per a l’ensenyament que es dona a catalunya; consisteix en la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, que es realitzara en centres publics d’educacio infantil, primaria i secundaria en el curs 2007-2008.

Els seus objectius consistiesen basicament en:

- Integrar les TIC en les diverses àrees curriculars per treballar-hi amb l'alumnat.

- Treballar i desenvolupar els projectes de centre amb l'adequat substrat TIC-MAV.

Els seus continguts es fonamenten essencialment en els recursos del mateix centre i s’incideix en l’organització i utilització quotidiana, adient i coherent amb el projecte de centre.

S’incideix sobretot en:

- Formació en metodologies d'ús de les TIC per a totes les persones assistents.

- Formació específica segons àrees curriculars.